Artikel gepubliceerd door de Belgische krant Landbouwleven: Agrirecover gaat afval van het Ecobang-proces inzamelen

Wij danken Landbouwleven voor de publicatie van het artikel “Agrirecover gaat afval van het Ecobang-proces inzamelen” op 25 januari 2022.

Om het volledige artikel op Landbouwleven te lezen, klik hier

Volledig artikel :

Agrirecover gaat afval van het Ecobang-proces inzamelen

De Belgische Eco-organisatie Agrirecover en het Franse bedrijf Vento-Sol hebben een overeenkomst ondertekend voor de inzameling en verwijdering van afval afkomstig van het Ecobang-apparaat.

Het Ecobang-apparaat verdampt het water dat zich in fytosanitaire effluenten bevindt. Het systeem werkt op basis van een geforceerd ventilatieprincipe binnen de opslagtanks. Het fytosanitaire effluent wordt geconcentreerd tot een volkomen droog afval. Het apparaat zorgt dus voor een drastische vermindering van de hoeveelheid te vernietigen afval.

Aan het einde van de semi-natuurlijke verdamping wordt het ontstane residu naar een erkend centrum gebracht voor verwijdering als gevaarlijk afval. AgriRecover is de Eco-organisatie die in België de inzameling en de valorisatie organiseert van afval van de agrosector, vooral het afval van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen..

De ondertekende overeenkomst zal de inzameling van het gegenereerde afval en lege verpakkingen van fytosanitaire producten tegelijkertijd mogelijk maken. De inzamelingsacties worden georganiseerd door de huidige partners van AgriRecover (coöperaties of handelaars).