PERSBERICHT: FYTOSANITAIRE EFFLUENTEN

BELGIË: AGRIRECOVER GAAT AFVAL VAN HET ECOBANG-PROCES INZAMELEN

De Belgische Eco-organisatie AGRIRECOVER en het Franse bedrijf VENTO-SOL hebben een overeenkomst ondertekend voor de inzameling en verwijdering van afval afkomstig van het ECOBANG™-apparaat. ECOBANG™ is een eenvoudige en economische oplossing die gebruikt kan worden voor het beheer van fytosanitaire effluenten.

EEN PARTNERSCHAP MET AGRIRECOVER RELEVANT VOOR BOEREN

Het ECOBANG™-apparaat verdampt het water dat zich in fytosanitaire effluenten bevindt. Het systeem werkt op basis van een geforceerd ventilatieprincipe binnen de opslagtanks. Het fytosanitaire effluenten wordt aldus geconcentreerd tot een volkomen droog afval. Het apparaat zorgt dus voor een drastische vermindering van de hoeveelheid te vernietigen afval. Bijzonder eenvoudig in gebruik, u hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten en de tank te vullen, waarna de semi-natuurlijke verdamping begint.

Aan het einde van deze verdamping wordt het ontstane residu naar een erkend centrum gebracht voor verwijdering als gevaarlijk afval. AgriRecover is de Eco-organisatie die in België de inzameling en de valorisatie organiseert van afval van de agrosector, vooral het afval van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen..

De ondertekende overeenkomst zal de inzameling van het gegenereerde afval en lege verpakkingen van fytosanitaire producten tegelijkertijd mogelijk maken. De inzamelingsacties worden georganiseerd door de huidige partners van AgriRecover (coöperaties of handelaars, enz.).

DE ECOBANG™-PRODUCTLIJN ALS OPLOSSING VOOR DE BEHANDELING VAN FYTOSANITAIRE EFFLUENTEN

De volgende drie productlijnen van ECOBANG™ vallen onder deze maatregel:
ECOBANG™ CP, geassembleerd op een palletkist met een inhoud van 900 liter, voorzien van een zak : hierin kan het verzamelde residu éénmaal per jaar worden verwijderd.
ECOBANG™ 2000 tot 6000, geschikt voor grotere volumes, het residu wordt in een grote zak verpakt voor inzameling en verwijdering..
ECOBANG™ IBC/GRV, voor standaardtanks van 1000 liter: oplossingen voor inzameling worden momenteel bestudeerd..

ECOBANG™, dat in 2010 werd ontwikkeld, is een oplossing die zich heeft bewezen in Frankrijk en Italië, met meer dan 270 gerealiseerde installaties. De sterke punt van ECOBANG is zijn aanpassingsvermogen aan alle soorten tanks. Dit partnerschap met AgriRecover biedt gebruikers in België een echte dienst die het beheer, het transport en de verwijdering van het geproduceerde gevaarlijke afval vereenvoudigt, zodat het in overeenstemming is met de regelgeving.

Contacteer ons als u vragen heeft of als u de persbericht (in het Frans) wilt ontvangen.